معاونین دبیرکل

سعید نورمحمدی(معاون اجرایی): سعید نورمحمدی متولد 1364 دانش آموخته روابط بین الملل عضو شورای مرکزی ،معاون اجرایی دبیرکل و رئیس هیئت اجرایی است او مشاور سید محمد خاتمی و مشاور ارشد دکتر سید محمد صادق خرازی است از سوابق ایشان میتوان به

عضو موسس حزب ندای ایرانیان

موسس و رئیس اولین کنگره حزب ندای ایرانیان

رئیس کمیته استانهای حزب ندای ایرانیان

دبیر شاخه جوانان حزب مشارکت

رئیس کمیته استانهای حزب مشارکت

اشاره کرد

سجاد سالک (معاون سیاسی) : سجادسالک متولد 1362  دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی  معاون سیاسی دبیرکل و رئیس شورای سیاستگذاری است او عضو هیئت سردبیری صنعت و توسعه به مدیر مسئولی دکتر اسحاق جهانگیری است از سوابق ایشان میتوان به

معاونت اطلاع‌رسانی و عضو هیئت اجرایی ستاد ملی جوانان حامی خاتمی و موسوی در سال ۸۸

قائم مقام معاونت اطلاع‌رسانی کمیته جوانان در ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۶