دبیرکل

طی کنگره سوم با رای اعضای کنگره دکتر سید محمد صادق خرازی به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شد. خرازی سفیر و معاون نمایندهٔ دائم ایران در سازمان ملل متحد (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵) و سفیر ایران در فرانسه (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) و مشاور ارشد محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری او بوده است.

تجارب

معاون ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع 1988-1983
عضو شورای مرکزی ستاد پشتیبانی جنگ 1988-1983
عضو شورای عالی پدافند ملی 1988-1985
مشاور مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی 1989-1986
مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی 1989-1988
سفیر ایران در سازمان ملل متحد 1995-1989
مشاور شهردار تهران 1997-1995
مشاور وزیر امور خارجه 1998-1995
نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد برگزاری اجلاس سران OIC سال 1998-1999
دستیار ویژه وزیر خارجه 2000-1999
سرپرست معاونت سیاسی وزارت امور خارجه
معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه 2002-1998
معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 2002-1995
عضو هیئت مذاکرات قطعنامه 598 2000-1988
سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه 2006-2002
مشاور دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت 2003-1999
مشاور وزیر امور خارجه 2005-2002
مشاور شهردار تهران تاکنون-2005

پروژه های مکتوب

پروژه ترجمه دایره المعارف دموکراسی
پروژه ترجمه دائره المعارف ناسیونالیسم
پروژه چاپ دائره المعارف خلیج فارس
پروژه چاپ مصاحیف شریف نیریزی، ایران، نور، یاقوت مستعصمی، ارسنجانی، عبدالله طباخ و صحیفه مبارکه سجادیه

عضویت های کنونی

عضو هیئت مدیره شهر کتاب تاکنون-1995
عضو هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی 2013-1997
عضو هیئت امنای انجمن مفاخر ملی ایران 2008 -1997
عضو هیئت امنای پژوهشگاه میراث فرهنگی تاکنون-2000
عضو هیئت موسس وهیئت امناء دانشگاه حافظ شیراز تاکنون-2000
عضو شورای سیاست گذاری مرکز گفت وگوی تمدن ها در تهران تاکنون-2005
عضو شورای سیاست گذاری مرکز گفت وگوی تمدن ها در ژنو تاکنون-2006
رئیس و عضو هیئت امنا کتابخانه و موزه ملی ملک تاکنون-2008
مشاور رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
عضوهیئت امناء و نایب رییس موسسه انتشاراتی هرمس
موسس و عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان
نخستین رییس موقت شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان
عضو هیات امنای مرکز ملی تحقیقات سرطان
رییس و عضو هیات امنای مرکز جراحی مغز و اعصاب ایران
عضو شورای راهبردی امور بین الملل سینمای ایران

فعالیت های مطبوعاتی

ضو شورای علمی مجله صنعت وتوسعه تاکنون-2006
سردبیر فصلنامه تاریخ روابط خارجی 2002-1999
سردبیر مجله آسیای مرکزی وقفقاز 2002 -1998
سردبیر مجله سیاست خارجی 2002-1998
سردبیر فصلنامه تاریخ معاصر ایران 2002-1995

عضویت های گذشته

عضو شورای بین المللی دانشگاه تهران 1998-1995
عضو کمیسیون فرهنگی یونسکو 2000 -1998
عضو هیئت امنای دانشگاه دفاع ملی 2002-1998
عضو کمیته سیاسی شورای عالی امنیت ملی 2002-1998
عضو شورای عالی سازمان اسناد ملی ایران 2002-1998
عضو شورای عالی کتابخانه ملی ایران 2005 -1998
عضو هیئت امنای خانه کتاب 2002-1999
عضو شورای بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی 2002-1999

مسئولیت های کنونی

مشاور ارشد سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران
عضو هیئت امنای مرکز بین المللی گفت گوی تمدن ها در ژنو تاکنون-2006
محقق افتخاری داشگاه سنت اندروز انگلستان
مشاور شهردار تهران 2010-2005
مشاور مجله سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک
مدیر پروژه میراث مکتوب و نسخ خطی ایران و اسلام
سرویراستار دانشنامه اسلام معاصر تاکنون-2006
موسس و مدیر سایت دیپلماسی ایرانی تاکنون-2007
موسس و مدیر سایت اقتصاد ایرانی تاکنون-2009
موسس و مدیر سایت تاریخ ایرانی تاکنون-2010

طرح های کنونی

تامین گنجینه نفیس مجازی نسخ خطی ایران
ایجاد سایت مرجع رجال خاورمیانه

فعالیتهای تاسیسی و ایجادی

موزه هدایای وزارت امور خارجه
مرکز ایرانشناسی و زبان فارسی مسکو
مرکز مطالعات ایران استرالیا-کانبرا
موسسه مطالعات ایرانی در دانشگاه سنت اندروز
مرکز مطالعات ایرانی در تاجیکستان-دوشنبه

احداث ساختمان اجلاس سران تهران
تاسیس کتابخانه بزرگ تخصص وزارت امور خارجه تهران
تاسیس مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی ایران تهران
توسعه مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه تهران

موسسه انتشاراتی صبا نیویورک
مرکز اقتصادی ایرانیان نیویورک
شورای گسترش زبان فارسی نیویورک
شبکه تلویزیونی آفتاب نیویورک

سوابق علمی

موقعیت تحصیلی

دانشجوی دکتری تاریخ وسیاست دانشگاه دورهام انگلستان
فوق لیسانس مطالعات خاورمیانه از دانشگاه نیویورک
لیسانس مدیریت از دانشگاه State university of New York

مدارک افتخاری

دکترای افتخاری از دانشگاه روابط بین الملل اکراین
دکترای افتخاری از دانشگاه روسیه
دکتری افتخاری از دانشگاه دولتی بیشکک قزاقستان
دکتری افتخاری از دانشگاه اوشی

تالیفات

ترجمه کتاب قلب اسلام نوشته دکتر نصر 2006
گردآوری مجموعه نظرات آسیا درباره گفت وگوی تمدنها 2004
گردآوری مجموعه اسناد امریکا
نظارت بر کتاب فرهنگ رجال و خاندان های معاصر عراق
نظارت بر کتاب فرهنگ رجال معاصر قطر
نظارت بر کتاب فرهنگ رجال بحرین
نظارت بر کتاب فرهنگ رجال عراق
نظارت بر کتاب سرود اهل بخارا
کتاب الانساب المشجره

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۶