خدمات الکترونیکی
چهارمین کنگره جزب ندای ایرانیان ۲۶ مهر برگزار می‌شود

چهارمین کنگره جزب ندای ایرانیان ۲۶ مهر برگزار می‌شود

۲۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۴ تیتر یک اخبار مهم اطاعیه‌ها
در جلسه روز ۳شنبه هیات اجرایی حزب ندای ایرانیان ۲۶ مهرماه به عنوان زمان برگزاری چهارمین کنگره حزب تعیین شد. همچنین مرتضی صفری از سوی روسای ارکان اجرایی به عنوان رئیس ستاد برگزاری کنگره چهارم ندای ایرانیان انتخاب شد.
صدور کارت هوشمند عضویت

صدور کارت هوشمند عضویت

۲۱ دی ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۲ اطاعیه‌ها
به اطلاع اعضا و هواداران حزب ندای ایرانیان می رساند هیات اجرایی حزب از ابتدای هفته آینده اقدام به صدور کارت عضویت هوشمند اعضا و هواداران حزب خواهد نمود. با پر کردن فرم درخواست ما را در این امر یاری بفرمایید
چهارمین کنگره جزب ندای ایرانیان ۲۶ مهر برگزار می‌شود

چهارمین کنگره جزب ندای ایرانیان ۲۶ مهر برگزار می‌شود

۲۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۴ تیتر یک اخبار مهم اطاعیه‌ها
در جلسه روز ۳شنبه هیات اجرایی حزب ندای ایرانیان ۲۶ مهرماه به عنوان زمان برگزاری چهارمین کنگره حزب تعیین شد. همچنین مرتضی صفری از سوی روسای ارکان اجرایی به عنوان رئیس ستاد برگزاری کنگره چهارم ندای ایرانیان انتخاب شد.
اگر دایره اختیارات جهانگیری کاهش یابد حضور وی در دولت توجیه منطقی ندارد/ وجهه او در افکار عمومی آسیب دیده و نیاز به ترمیم دارد

اگر دایره اختیارات جهانگیری کاهش یابد حضور وی در دولت توجیه منطقی ندارد/ وجهه او در افکار عمومی آسیب دیده و نیاز به ترمیم دارد

۳۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۶:۳۴ اخبار مهم
عضو شورای مرکزی حزب ندا گفت:اگر فضا به گونه ای شکل بگیرد که روزبه‌روز دایره اختیارات جهانگیری کاهش یابد،حضور وی در دولت توجیه منطقی نخواهد داشت.
شاخه جوانان متور محرک فعالیت سیاسی است / باید با مردم سخن بگوییم

شاخه جوانان متور محرک فعالیت سیاسی است / باید با مردم سخن بگوییم

۳۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۶:۲۶ اخبار مهم
شاخه جوانان به لحاظ اقتضائات سنی و ایده‌­های نو می­تواند موتور محرکه هر مجموعه‌­ای از جمله در فعالیت‌­های سیاسی و حزبی باشد.
حزب ندای ایرانیان خواستار اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شد

حزب ندای ایرانیان خواستار اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شد

۳۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۶:۲۱ اخبار مهم
حزب ندای ایرانیان در نامه ای به رییس فراکسیون امید خواستار حمایت همه اعضای این فراکسیون از طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شد.
معاون سیاسی و رئیس شاخه جوانان ندای ایرانیان انتخاب شدند

معاون سیاسی و رئیس شاخه جوانان ندای ایرانیان انتخاب شدند

۲۷ تیر ۱۳۹۷ | ۲۰:۴۰ اخبار مهم
در جلسه شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، معاون سیاسی و رئیس‌ شاخه جوانان حزب، مشخص شد.
چالشی به نام هسته سخت اصلاحات و شورای عالی سیاستگذاری

چالشی به نام هسته سخت اصلاحات و شورای عالی سیاستگذاری

۱۹ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۳۲ اخبار مهم
در مصاحبه اخیر دکتر حجاریان با «اعتماد» به موردی با عنوان هسته سخت اصلاحات اشاره شده و آن را راهبردی برای مقابله با جریان برانداز و حتی آفت داخل جریان اصلاحات دانسته‌اند.
یادداشتی از مسعود راستی عضو شورای شعبه خوزستان

یادداشتی از مسعود راستی عضو شورای شعبه خوزستان

۱۷ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۱ اخبار مهم
دامنهٔ کار نیک گسترده است، از نشان دادن روی خوش به دیگری تا تحمل و رعایت حقوق او، تا رسیدگی به وضعیت آسیب پذیران و آسیب دیدگان، همان مستضعفان در فرهنگ صدر انقلاب که گویی در قاموس برخی امروزیان فراموش شده اند و هم نشین آن یعنی مستکبران، و به وجه اکمل آن، استکبار جهانی صد البته هنوز به حیات خود ادامه می دهد. اما چرا بخشی از مردم، که تحقیقاً نمی دانیم از نظر آمار چه وزنی دارند، برای افطاری دادن به مردم غزه آن همه سروصدا به پا کرده خواستار تحریم کمک به کمیتهٔ امداد شده اند؟ آیا واقعاً حجم کمک ها به مردم فلسطین و لبنان آنقدر تعیین کننده است که هرچه کمبود در داخل داریم باید به پای آن نوشته شود؟ ضعف ساختار اقتصاد و مدیریت در کشور چنان است که اگرهمان کمک ها، که نمیدانیم چقدر است، متوجه داخل شود معلوم نیست به درستی در جای خود صرف شود و سنگی از پیش پای کسی بردارد.
تاخیر ترمیم تیم اقتصادی دولت موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود

تاخیر ترمیم تیم اقتصادی دولت موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود

۱۶ تیر ۱۳۹۷ | ۱۶:۱۹ اخبار مهم
با اشاره به لزوم ترمیم تیم اقتصادی دولت گفت: مشکلات اقتصادی امروز کشور فراتر از این است که با تغییر دو یا سه عضو کابینه به طور کامل حل شود.
برخی‌ اصلاح طلبان در مناصب اجرایی دعوای داخلی راه می اندازند

برخی‌ اصلاح طلبان در مناصب اجرایی دعوای داخلی راه می اندازند

۱۶ تیر ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۳ اخبار مهم
شهاب‌الدین طباطبایی از اقدامات تفرقه ا‌فکنانه برخی اصلاح طلبان به جای حل مشکلات مردم انتقاد کرد.
اصلاحات ساختاری اقتصاد

اصلاحات ساختاری اقتصاد

۱۳ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۱۳ اخبار مهم مقالات و یادداشت ها
آن چــه در مــاه هــای اخیــر شــاهد آن هســتیم، جلوه نمایــی موریانــه ای داخلــی اســت کــه ســبب شــده اســت اوضــاع داخلــی کشـور بـا تلاطم و حتـی امـواج سـهمگین اعتـراض مواجـه گـردد؛ ســاختار ناکارآمــد اقتصــادی. بــروز اعتراضــات دی مــاه گذشــته کــه بنیانـی اقتصـادی داشـت امـا بـا منحـرف سـاختن آن توسـط برخی به مسـأله ای سیاسـی و حتـی امنیتـی مبـدل شـد را میتـوان مهمتریـن مســأله ســال ۱۳۹۶ قلمــداد کــرد.
اواخر شهریور؛ موعد برگزاری کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان

اواخر شهریور؛ موعد برگزاری کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان

۱۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۶ اخبار مهم
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی شورای مرکزی، مقرر شده که در اواخر شهریور ماه سال جاری کنگره‌ای سراسری برگزار کنیم.
باغ بی برگ

باغ بی برگ

۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۲۳:۴۸ اخبار مهم مقالات و یادداشت ها
این روزها بر ما سخت می گذرد و دیدن پیامهای مردم در شبکه های اجتماعی بیش از انکه خاطرمان را آرام کند، نمک بر زخمان می پاشید. مردمانی که در غیرت و عزت زبان زدند، به برکت بی تدبیری های مداوم در سی سال گذشته امروز همدردی همگان را بر انگیخته، چه چیز برای یک جوان خوزستانی از این سختتر است که غنی ترین منابع خدادادی را در کنارت داشته باشی اما روزگار کردمت اینچنین باشد! درحالیکه تلاش میکردم به نوبه‌ی خود چراغ امید را در دلها روشن نگهدارم و با یاران برای رفع مشکلات موجود قدمی بردارم و هاکذا با فرصت طلبان و شایعه پراکنان مقابله کنم، اما رخوتی عجیب مرا در برگرفته بود.

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در منزل سید محمدصادق خرازی