هیات داوری و بازرسی

اعضای هیات داوری و بازرسی حزب ندای ایرانیان

 

حسن اکبری

عباس برزگر زاده

مسعود حسابگر

سهیل گوهری

نرگس یونسی

اعضای علی البدل:

دریا جلینی

امید اولیایی نژاد

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۸