هیات داوری و بازرسی

اعضای هیأت داوری و بازرسی

 

حسن اکبری

احسان ارجمند حقیقی

خشایار امیری

عباس برزگرزاده

ایوب غیاثوند

 

اعضای علی البدل:

محمد حسن پور

سعید کلاری

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۴۰۱