برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری حزب به ریاست سامان بختیاری تشکیل شد

۰۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۸:۲۹ کد : ۶۵ اخبار مهم
در جلسه شورای سیاستگذاری بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون ترمیم ساختار شورا و اعضای آن و پیشنهاد به دبیر کل صورت پذیرفت.
برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری حزب به ریاست سامان بختیاری تشکیل شد

جلسه شورای سیاستگذاری حزب به ریاست سامان بختیاری معاون سیاسی دبیرکل تشکیل شد
در جلسه شورای سیاستگذاری بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون ترمیم ساختار شورا و اعضای آن و پیشنهاد به دبیر کل صورت پذیرفت.

همچنین ساختار شورا به لحاظ نوع فعالیت و هدفگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت.در این راستا مصوب شد گزارشی توسط اعضای شورای سیاستگذاری در خصوص بررسی عملکرد اعضا شورا و پیشنهاد به دبیرکل جهت ورود افراد و همکاری با شورا تهیه شود.

از دیگر تصمیمات جلسه تهیه گزارشاتی پیرامون عملکرد ارکان مختلف دولت با نزدیک شدن به سالگرد آغاز به کار دولت دوازدهم در دستور کار شورای سیاستگذاری حزب قرار گرفت

کلید واژه ها: سامان بختیاری شورای سیاستگذاری