جلسه شورای سیاستگذاری حزب به ریاست علی بختیاری معاون سیاسی دبیرکل تشکیل شد

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰ کد : ۸۵ اخبار مهم
در ابتدای جلسه معارفه اعضای جدید شورای سیاستگذاری
جلسه شورای سیاستگذاری حزب به ریاست علی بختیاری معاون سیاسی دبیرکل تشکیل شد

جلسه شورای سیاستگذاری حزب به ریاست علی بختیاری معاون سیاسی دبیرکل تشکیل شد
در ابتدای جلسه معارفه اعضای جدید شورای سیاستگذاری آقایان شهاب طباطبایی؛ سجاد فخاریان، سهراب قنبری، میلاد اکبری و معین معرفت انجام شد. در ادامه مصوبات قبلی شورا پیگیری شد و وضعیت دفاتر حزب مورد ارزیابی قرار گرفت و اعضا نظرات خود را پیرامون بهبود وضعیت دفاتر ارائه دادند.

در ادامه مصوبه شورای سیاستگذاری پیرامون "بررسی عملکرد یک ساله دولت در حوزه های مختلف" در آستانه سالگردشروع به کار دولت دوازدهم بررسی شد.

از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه ضرورت باز تعریف جریان اصلاحات؛ الزام به باز تعریف جریان اصلاحات؛ تمرکز بر انسجام ملی با باز تعریف جریان های سیاسی موجود در سلسله جلسات شورای سیاستگذاری بود.

کلید واژه ها: سامان بختیاری شورای سیاستگذاری