مطالب مرتبط با کلید واژه

خودرو


مشکلات صنعت خودرو ایران
یادداشت داریوش کار آزموده

مشکلات صنعت خودرو ایران

خودروسازها هیچگاه نظرات مردم برای آنها مهم نبوده است آنها نظرات مردم را در مورد کیفیت تولیدات - فروش - ارائه آپشن های خودرو نه سوال می کنند و نه پاسخ می دهند .

ادامه مطلب