مجید فراهانی:

لزوم برخورد قضایی با سوءاستفاده کنندگان از سهمیه واکسن پاکبان‌ها/ متخلفان برکنار شوند

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۲۳:۳۲ کد : ۴۱۸ اخبار مهم
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: نامه‌ای به شهردار تهران ارسال و در این نامه از شهردار تهران درخواست کردم سوءاستفاده کنندگان از سهمیه واکسن پاکبان‌ها به مراجع قضائی معرفی شوند و اسامی آن‌ها در سامانه شفافیت منتشر و کسانی که تخلف کردند نیز برکنار شوند.
لزوم برخورد قضایی با سوءاستفاده کنندگان از سهمیه واکسن پاکبان‌ها/ متخلفان برکنار شوند

"مجید فراهانی" رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در واکنش به تزریق واکسن پاکبان‌ها به کارمندان شهرداری در منطقه ۶ تهران گفت: حدود ده روز پیش تذکری به شهردار تهران دادم و درخواست کردم اسامی دریافت کنندگان واکسن برای شفافیت در سامانه شفاف منتشر شود.

او ادامه داد: پیش بینی می‌شد با توجه به اینکه برخی از پاکبان‌ها از شهروندان تبعه افغانستانی هستند، ممکن است خودشان واکسن نخواهند و یا به هر دلیلی سهمیه آن‌ها به افراد غیر داده شود. در نتیجه برای جلوگیری از این اتفاق درخواست انتشار اسامی را به شهردار تهران دادم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: دیروز خبری منتشر شد که در یکی از مناطق این تخلف اتفاق افتاده و در پی آن نامه‌ای به شهردار تهران ارسال و در این نامه از شهردار تهران درخواست کردم متخلفان به مراجع قضائی معرفی شوند و اسامی آن‌ها در سامانه شفافیت منتشر و کسانی که تخلف کردند، برکنار شوند.

او در پاسخ به این سوال که شنیده شده در دیگر مناطق نیز این اتفاق رخ داده است، گفت: هرجایی که تخلف شده باید برخورد محکم صورت گیرد و متخلفان برکنار و از این پس حتما نام دریافت کنندگان در سامانه شفافیت ثبت شود.

کلید واژه ها: تهران شهردار تهران شهردار مجید فرهانی