مطالب مرتبط با کلید واژه

سید محمد صادق خرازی


در هیچ دوره‌ای از تاریخ این اقتدار را در برون از مرزها نداشتیم
سیدمحمدصادق خرازی:

در هیچ دوره‌ای از تاریخ این اقتدار را در برون از مرزها نداشتیم گالری

چرا امروز بی‌اعتمادی همه جامعه ما را در بر گرفته است؟ به این دلیل که اردوگاه‌ها و سراهای هم‌اندیشی یا تعطیل می‌شوند و یا تعطیل می‌کنند و این باعث گرفتاری بزرگی می‌شود.

ادامه مطلب