سامان بختیاری در گفت و گو با ندای ایرانیان:

رئیسی به هیچکدام از وعده هایش عمل نکرد / تخصص در این پارلمان و دولت به فراموشی سپرده شده

۲۲ آذر ۱۴۰۱ | ۲۲:۴۱ کد : ۵۰۰ اخبار مهم مقالات و یادداشت ها
بختیاری معتقد است: تا زمانی که کلیت یک سیستم به صورت اجزای به هم پیوسته برای رسیدن به هدف واحد حرکت نکند بلاشک توفیقی ایجاد نمی شود. زیرا ضعف سیستمی است نه ضعف از عملکرد یک شخص خاص.
رئیسی به هیچکدام از وعده هایش عمل نکرد / تخصص در این پارلمان و دولت به فراموشی سپرده شده

 

ندای ایرانیان: سامان بختیاری تحلیلگرمسائل سیاسی وعضو شورای مرکزی ندای ایرانیان درباره عملکرد دولت رئیسی با توجه به وعده هایش در حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی به پایگاه اطلاع رسانی حزب ندای ایرانیان گفت: هر دولتی که بر روی کار می آید متر و شاخصی برای او در نظر می گیریم عموماً وعده هایی که آن دولت می دهد، خود تبدیل به متر و شاخص می شود. در حقیقت دولت خود عنوان می کند چه چیز را و به چه صورت از او مطالبه کنیم. از این رو باید گفت که رئیسی به وعده های خود در هیچیک از حوزه های سیاست خارجه، داخلی و اقتصادی نتوانست عمل کند. ولو اینکه دولت برای رسیدن به این وعده ها هم تلاشی کرده باشد اما به هر روی این وعده ها عملیاتی نشد.

وی ادامه داد: شاید دولت درهدف گذاری دچار اشتباه شده. چراکه هدف باید ملموس، قابل دسترس، واقعی و واقع بینانه باشد و بر اساس رویا و رویاپردازی نباشد. به نظر می رسد رئیسی در عملکردش مشکل هدف گذاری دارد. به طور مثال در حوزه مسکن گفته شده ما سالانه یک میلیون واحد مسکن می سازیم. در حالی که با توجه به بسترها و امکانات موجود چنین وعده ای چندان واقع بینانه نبود. نکته دوم دولت رئیسی قبل از روی کار آمدن منتقد برجام بود و بر آن خرده می گرفت که ما در برجام درست عمل نکردیم یا درست امتیازگیری نکردیم اما اگر دولت ما بر روی کار بیایید ما قطعاً می توانیم برجام را درست کنیم و استفاده بسیار بهینه تراز برجام داشته باشیم اما همانطور که می بینیم در این حوزه هم نه تنها اتفاق خاصی نیفتاد بلکه حتی می توان گفت باب مذاکره هم تا حدی بسته شد.

عضو شورای مرکزی ندای ایرانیان با بیان اینکه رئیسی به رغم اینکه شعارش دولت مردم بود در حوزه رفاه عمومی هم نه تنها که وضعیت بهتر نشد بلکه سطح کیفیت رفاه عموم پایین تر رفت، گفت در چند ماه اخیر افزایش بی رویه قیمت ها و تورم افسارگیسخته را داشتیم که میانگین آن بیش از ۴۰ درصد بوده است. حتی در حوزه برابری ریال و با ارزهای جهان نمای خارجی مانند دلار و یورو بازهم می بینیم که ارزش ریال کاهش یافته است. با بررسی در حوزه آزادی های اجتماعی و فرهنگی نیز به خوبی می توان دریافت که دولت سیزدهم موفقیتی نداشت.

*عدم موفقیت دولت به رغم یکدستی با حاکمیت و قوا

بختیاری اضافه کرد: عدم موفقیت دولت را می توان از این منظرمورد بررسی و آسیب شناسی قرار داد که نخست باید دید متولیان امر و وزیری که در راس وزارتخانه قرار دارد توانایی و تخصص انجام آن ماموریت را دارد یا ندارد؟ مسئله دوم اینکه ممکن است موانعی بر سر اجرای این برنامه ها بوده باشد. آنچه که مشخص است یک هماهنگی و یکدستی کامل در میان همه ارکان حاکمیت برای دولت رئیسی وجود داشت یعنی دولت با مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها همسو و هماهنگ بود شاید برخی از مردم هم که به رئیسی رای دادند به این فکر می کردند که اگر ما نهاد اجرایی را با پارلمانی و قضایی و سایر نهادهای حاکمیتی یکسان کنیم اثر بخشی دولت بیشترخواهد شد. چراکه مهم ترین ماموریت دولت یک ماموریت عمومی و ارائه خدمات به شهروندان است. با این همه دولت نتواست از این یکدستی استفاده کند.

این تحلیلگرمسائل سیاسی با اشاره به اینکه دولت تقریباً نزدیک به میانه عمر خود قرار دارد در این میانه باید حداقل ۵۰ درصد از برنامه های ارائه شده اش را محقق می کرد، گفت: رئیسی می توانست ۵۰ درصد از وعده ها را محقق کند و یا اینکه ۵۰ درصد رشد و اثربخشی و رسیدن به هدف داشته باشد. با نگاهی به حجم نقدینگی می توان دریافت که کشور در یک حجم نقدینگی یله و رها گرفتار شده است. این نقدینگی به سمت هر قسمت از بازار حرکت کند آن قسمت را نابود می کند انگار که زورق نحیف ملت در این تلاطم شنا می کند تا خود را به یک ساحل امن برساند. در مجموع وقتی به شرایط نگاه می کنیم بحران هایی که در دولت رئیسی شروع می شود به خصوص بحران آخریعنی اعتراضات و نارضایتی های مردم، نشان از این مهم دارد که دولت به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی نتوانست عملکرد بهینه ومناسبی داشته باشد.

*ضرورت همراهی کلیت سیستم در رسیدن به هدف

بختیاری در پاسخ به این پرسش که تغییر بخش هایی از کابینه می تواند تاثیری در بهبود اوضاع داشته باشد یا خیرگفت: مسئله در اینجا فرد یا اشخاص نیستند که در این سمت ها قرار دارند. مشکل از سیستمی است که امور را پیش می برد. ما باید نگاهمان سیستمی باشد و مجموعه ای را ببینیم که در این مجموعه برای موفق شدن برنامه های یک دولت کلیه سیستم حاکمیتی باید همراه وهمگام باشد. در حقیقت تا زمانی که کلیت یک سیستم به صورت یک اجزای به هم پیوسته برای رسیدن به هدف واحد حرکت نکند بلاشک توفیقی ایجاد نمی شود

عضو شورای مرکزی ندای ایرانیان با اشاره به اینکه از یک سو مردم بخش عمده ای از قدرت یک حاکمیت محسوب می شوند نقطه اشتراک شان با هدف وفهم مشترک دولت و کلیت سیستم حاکمیت روز به روز بیشتر فاصله پیدا می کند، تاکید کرد: باید برای یکبارهم که شده همه نهادهای مسئول و سیستم حاکمیتی بنشینند و این فهم مشترک را با مردم بحث کنند و به جمع بندی برسند. تا زمانی که این فهم و زبان مشترک به وجود نیاید هیچ تفاوتی در اوضاع ایجاد نمی شود. مضاف براینکه اختیاراتی که در قانون اساسی به دولت ها داده می شود اختیاراتی است که تا حدی قابلیت اجرایی دارند و دولت ها می توانند از این ظرفیت ها استفاده کنند اما دولت ها وقتی وارد عرصه اجرایی می شوند دچار دست اندازها و گره هایی می شوند که به سختی می توانند آن را رفع و رجوع کنند.

*فراموشی عنصر تخصص در دولت رئیسی ومجلس یازدهم

بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: گمان نمی برم که حتی تغییر کابینه و رئیس جمهور هم در بهبود اوضاع کشور تاثیری بگذارد. کما اینکه در دولت رئیسی چند تغییر هم داشته ایم اما موفقیتی در بهبود اوضاع حاصل نشد. زیرا ضعف سیستمی است نه ضعف از عملکرد یک شخص خاص. به طورقطع دولت توانمند با یک کابینه قوی از منظر تخصصی می تواند تاحدی در برخی از بحران ها، برون رفت داشته باشد. اما متاسفانه ذهنیتی مبنی بر دولت انقلابی ایجاد شده است اما غافل از اینکه دولتمردان علاوه برعنصر تعهد باید شاخصه تخصص هم داشته باشند کما اینکه اگر انسان متعهد فاقد یک تخصص باشد و در یک جایگاه تخصصی قرار بگیرد بلاشک عدم تعهد خود را هم اثبات خواهد کرد. برعکس آن، وقتی کسی تخصص دارد اما پایبند به قانون و متعهد به ارزشها و آداب و رسوم نباشد او هم نمی تواند موفق باشد. بنابراین در میان تعهد و تخصص معتقدم که تخصص در این پارلمان و دولت به فراموشی سپرده شد و افراد در جایگاه های نامناسبی که تخصصش را نداشتند قرار گرفتند این مهم تاحدی آسیب زا بوده و هست اما بازهم تاکید می کنم مادامی که به مسائل به صورت سیستمی نگاه نشود و همه برای یک هدف مشترک حرکت نکنند با تغییر در دولت هم اتفاقی نخواهد افتاد.

کلید واژه ها: سامان بختیاری نقد دولت نقد رئیسی