فرید محسنی رئیس کمیته استانهای حزب ندای ایرانیان شد

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۳ کد : ۱۶۲ اخبار مهم
فرید محسنی رئیس کمیته استانهای حزب ندای ایرانیان شد

فرید محسنی رئیس کمیته استانهای حزب ندای ایرانیان شد

در جلسه روز گذشته شورای مرکزی با رای اعضای شورا فرید محسنی به عنوان رییس کمیته استانهای حزب انتخاب شد. محسنی پیش از این از اعضای کمیته استانها و مسئول منطقه غرب این کمیته بود.

در ادامه این جلسه شورای مرکزی به بررسی مسائل روز کشور و ارائه گزارش اعضای شورا پرداخته شد.
 

کلید واژه ها: فرید محسنی ندای ایرانیان کمیته استانها