سبحان تقوی، رییس شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان:

می خواهند فرجام دانشگاه شیراز مانند این روزهای دانشگاه آزاد باشد

۰۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۱:۵۰ کد : ۱۵ اخبار مهم
رخشنده رو در سالهای دولت دوم محمود احمدی نژاد و ابتدای دولت یازدهم مسئولیت معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز را بر عهده داشته است. احکام انضباطی شدید و برخوردهای تند از جمله ویژگی هایی است که در رابطه با دوران مسئولیت وی در این دانشگاه گفته می شود.
می خواهند فرجام دانشگاه شیراز مانند این روزهای دانشگاه آزاد باشد

رییس شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان گفت: بحث تنها بر سر این نیست که فرد ِمنصوب شده و سابقه ی مدیریتی او به هیچ عنوان با وعده ها و برنامه های دولتِ مستقر همخوانی ندارد؛ با عیارِ کارآمدی هم اگر در کارنامه ایشان نظر کنیم، هیچ ناظرِ منصفی این انتصاب را قابل دفاع نمی داند.

به گزارش پایگاه رسمی ندای ایرانیان، پس از صدور حکم انتصاب غلامرضا رخشنده رو به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز از سوی سرپرست این دانشگاه، تشکل های سیاسی، شورای صنفی، کانون های فرهنگی و فعالان دانشجویی مستقل نسبت به این انتصاب اعتراض و نارضایتی خود را در قالب بیانیه ای ابراز داشته اند. رخشنده رو در سالهای دولت دوم محمود احمدی نژاد و ابتدای دولت یازدهم مسئولیت معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز را بر عهده داشته است. احکام انضباطی شدید و برخوردهای تند از جمله ویژگی هایی است که در رابطه با دوران مسئولیت وی در این دانشگاه گفته می شود.

در همین رابطه صبح شیراز با سیدسبحان تقوی، فعال سابق دانشجویی در دانشگاه شیراز گفت و گو کرده که بخش هایی از آن در ادامه می آید:

تقوی در رابطه با انتصاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شیراز در روزهای اخیر گفت: نمی توان فردی را در رأس مسئولیت فرهنگی و دانشجویی دانشگاهی به قدمت و وسعت دانشگاه شیراز گذاشت که با کار فرهنگی یکسره بیگانه است و یا دانشجویان از مدیریت ایشان در مدت دانشجویی خود، خاطرات خوبی در ذهن ندارند.

این فعال سابق دانشجویی در دانشگاه شیراز افزود: بحث تنها بر سر این نیست که فرد ِمنصوب شده و سابقه ی مدیریتی او به هیچ عنوان با وعده ها و برنامه های دولتِ مستقر همخوانی ندارد؛ با عیارِ کارآمدی هم اگر در کارنامه ایشان نظر کنیم، هیچ ناظرِ منصفی این انتصاب را قابل دفاع نمی داند.

عضو سابق شورای مرکزی انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شیراز اضافه کرد: با این توجیه که حکم ایشان تازه صادر شده و باید منتظر عملکرد ایشان ماند و بر مبنای آن به یک داوری درست رسید، به هیچ وجه موافق نیستیم؛ کارنامه عملکرد ایشان زمانی که در جایگاه معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز بوده اند گویاست و وقتی می دانیم که تجربه موفقی نبوده، دلیلی ندارد که یکبار دیگر همان مسیر را طی کنیم؛ مَن جرّب المجرّب حلّت بهِ النّدامه؛ آزموده را آزمودن خطاست.

رییس شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان گفت: بهتر این بود که پیش از این انتصاب و برای جلوگیری از التهابات احتمالی، سرپرست دانشگاه یا مشاوران ایشان نظر کادر مرکزی تشکل های دانشجویی و اسلامی، شورای صنفی، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشگاه را جویا می شدند. بنده اطمینان دارم که اگر این کار انجام شده بود، به هیچ عنوان چنین اتفاقی نمی افتاد و این انتصاب و اعتراض های پس از آن صورت نمی گرفت.

تقوی در پایان اضافه کرد: هنوز برای تغییر و علاج واقعه دیر نشده است. به نظر من سرپرست تازه منصوب شده دانشگاه می تواند با جایگزین کردن فردی که مقبول دانشجویان است، این پیام را به دانشجویان بدهد که بنای رویارویی و عزمِ تقابل با خواسته های دانشجویان را ندارد.
با شناختی که از فضای دانشگاه شیراز و روحیه غالب بر کنشگران آن دارم، فکر میکنم که این موضوع با تعامل و همدلی سرپرست دانشگاه و فعالان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه قابل حل و رفع است و تغییرِ بی تأخیر فرد منصوب شده می تواند از دو قطبی شدن و رادیکالیزه کردن فضای دانشگاه که سود هیچ فرد و گروه و جریانی در آن نیست جلوگیری کند. در غیر این صورت ای بسا با شروع ترم جدید دامنه اعتراض ها بالا بگیرد. سرپرست دانشگاه با تدبیر خود می تواند جلوی این مسیر را بگیرد.

منبع: صبح شیراز