چهارمین کنگره جزب ندای ایرانیان ۲۶ مهر برگزار می‌شود

۲۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۴ کد : ۱۲۰ اخبار مهم
در جلسه روز ۳شنبه هیات اجرایی حزب ندای ایرانیان ۲۶ مهرماه به عنوان زمان برگزاری چهارمین کنگره حزب تعیین شد. همچنین مرتضی صفری از سوی روسای ارکان اجرایی به عنوان رئیس ستاد برگزاری کنگره چهارم ندای ایرانیان انتخاب شد.
چهارمین کنگره جزب ندای ایرانیان ۲۶ مهر برگزار می‌شود

در جلسه روز ۳شنبه هیات اجرایی حزب ندای ایرانیان ۲۶ مهرماه به عنوان زمان برگزاری چهارمین کنگره حزب تعیین شد. همچنین مرتضی صفری از سوی روسای ارکان اجرایی به عنوان رئیس ستاد برگزاری کنگره چهارم ندای ایرانیان انتخاب شد.

همچنین در این جلسه اصلاحات کمیته تشکیلات برای آیین نامه برگزاری کنگره های حزب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات کمیته تشکیلات و نظرات تکمیلی هیات اجرایی برای تصویب نهایی به شورای مرکزی ارسال شود.