نوع خبر 
 
 

محمد کیهانی به عنوان شهردار منطقه 2 اصفهان انتخاب شد

محمد کیهانی رئیس شعبه اصفهان حزب ندای ایرانیان به عنوان شهردار منطقه 2 اصفهان انتخاب شد

پنجشنبه 4 آبان 1396  11:44

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 30 دى 1396  3:36:13
تعداد بازديد از اين خبر : 353
کدخبر : 272