نوع خبر 
 
 

محمد کیهانی به عنوان شهردار منطقه 2 اصفهان انتخاب شد

محمد کیهانی رئیس شعبه اصفهان حزب ندای ایرانیان به عنوان شهردار منطقه 2 اصفهان انتخاب شد

پنجشنبه 4 آبان 1396  11:44

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 1 آذر 1396  1:50:29
تعداد بازديد از اين خبر : 125
کدخبر : 272