نوع خبر 
 
 

ترکمانا نعل را وارونه زن !


ترکمانا نعل را وارونه زن !

مجید فراهانی
عضو شورای شهر تهران ،ری و تجریش

شفافیت رسانه ای و آزادی رسانه ها همواره از اجزائ لاینفک اعتقادات اصلاح طلبان و تحول خواهان بوده و هست به گونه ای که تجلی این اعتقاد را در اولین تصمیم شورای پنجم در علنی کردن هر دو جلسه شورا با حضور همه اصحاب رسانه ها و خبرنگاران شاهدیم امری که در شوراهای گذشته بصورت یک جلسه منظم غیر علنی در هفته دنبال می شد.
این بار اعتراض اینجانب و دو عضو دیگر شورا به تصویر منتشره توسط یکی از نیروهای اداری شورا (و نه خبرنگاران) در سایت یکی از وابستگان شورای گذشته - که از قضا سعی بلیغی در تخریب شورای جدید دارد - دستمایه خبرسازی جدیدی گردید به گونه ای که گویا بر سر حضور آزاد خبرنگاران و اصحاب رسانه بین اعضای شورا کشمکش رخ داده است !
هرچه هست این رویکرد جدید برخی عزیزان در دفاع از آزادی بیان و رسانه ها را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این رویکرد نوین نویدبخش روزی باشد که رسانه های تصویری متنوع و تاسیس شبکه های رادیوتلویزیونی خصوصی نیز روزی در میهن عزیز تبلور و ظهور یابد.
روزی که اصحاب رسانه همیشه و همه جا قدر بینند و بر صدر نشینند و  قدردانی از تلاش های یکایک خبرنگاران پایبند به منافع مردم که همکار و همراه جامعه در ادای حقِ دانستن و در جریان امور بودن است به امری همگانی در حاکمیت و جامعه مدنی تبدیل شود.

 

دوشنبه 13 شهريور 1396  14:46

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 1 آذر 1396  3:0:38
تعداد بازديد از اين خبر : 361
کدخبر : 249