نوع خبر 
 
 

دکتر سید محمد صادق خرازی به عنوان دبیرکل حزب ندای ایرانیان انتخاب شد

يکشنبه 8 مرداد 1396  15:48

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 30 دى 1396  2:23:38
تعداد بازديد از اين خبر : 728
کدخبر : 206