نوع خبر 
 
 

دکتر سید محمد صادق خرازی به عنوان دبیرکل حزب ندای ایرانیان انتخاب شد

يکشنبه 8 مرداد 1396  15:48

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 31 شهريور 1396  17:47:50
تعداد بازديد از اين خبر : 268
کدخبر : 206