نوع خبر 
 
 

دکتر سید محمد صادق خرازی به عنوان دبیرکل حزب ندای ایرانیان انتخاب شد

يکشنبه 8 مرداد 1396  15:48

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 30 آبان 1396  19:50:57
تعداد بازديد از اين خبر : 524
کدخبر : 206