فرم ثبت نام شرکت در انتخابات شورای مرکزی جوانان

ثبت نام شرکت در انتخابات شورای مرکزی جوانان
 • مشخصات
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • سال تولد*
  4
 • کد ملی*
  5
 • شماره موبایل*
  6
 • ایمیل*
  7
 • سابقه عضویت
  8
 • عضویت در شعبه (ماه)*
  9
 • عضویت در مرکز (ماه)*
  10
 • رکن فعالیت در شعبه*
  11
 • رکن فعالیت خود در مرکز را انتخاب کنید*
  12
 • رکن فعالیت در شعبه*در صورتی که از لیست بالا گزینه سایر را انتخاب کرده اید نام رکن فعالیت خود را وارد کنید
  13
 • برای حضور در انتخابات با توجه به سیدبندی تمایل به حضور در کدام سید را دارید؟
  14
 • *
  15
 • فایل ها
  16
 • عکس* آپلود
   17
  • اسکن کارت ملی* آپلود
    18
   • pdf رزومه* آپلود
     19
    • ویدیو تبلیغاتی*لینک ویدیو تبلیغاتی خود را از سایت آپارات یا ... وارد کنید
     20