کارت

فرم درخواست صدور کارت عضویت
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی
  2
 • شماره ملی*شماره ملی
  3
 • روز تولد*روز تولد خود را انتخاب کنید
  4
 • ماه تولد*ماه تولد خود را انتخاب کنید
  5
 • سال تولد*سال تولد خود را انتخاب کنید
  6
 • شماره ثابت*شماره ثابت
  7
 • شماره همراه*شماره همراه
  8
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی
  9
 • عنوان رشته تحصیلی*عنوان رشته تحصیلی
  10
 • استان*استان محل سکونت
  11
 • شهر*شهرستان محل سکونت
  12
 • سوابق اجتماعی و سیاسی*سوابق اجتماعی و سیاسی خود را شرح دهید
  13
 • سوابق کاری*سوابق کاری خود را شرح دهید
  14
 • سوابق در حزب ندای ایرانیان*سوابق خود در حزب ندای ایرانیان را شرح دهید
  15
 • رکن فعالیت*بالا ترین رکن فعالیت خود را انتخاب کنید
  16
 • عکس*عکس رسمی اسکن شده خود را بارگزاری کنید آپلود
   17
  • هزینه صدور کارت*میپذیرم مبلغ 5 هراز تومان هزینه صدور کارت را در زمان دریافت کارت بپردازم
   قبول دارم
   18