پیامبر رحمت حضرت محمد (ص): هر کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نیست و هر کس فریاد کمک خواهی کسی را بشنود و به کمکش نشتابد، مسلمان نیست.» اصول کافی، ج 2، ص 164، ح 5.
امروز اسلام ،دین سراسر زیبایی در هجوم زشت کرداران قرار گرفته است. برچهره دین رحمت ، کرامت و انسانیت چنگ های قساوت ،دنائت و رذالت نقش بسته است . جهان اسلام امروز در آتش کینه سیاه مغزان سیاه بیرق می سوزد. کنعان، بین النهرین، شامات و سبای دیروز ، امروز در عصر مدرنیته درگیر با جهالت و بربریت مدرنی گشته اند که قتل، غارت ، خشونت و تجاوز را برای مردمان عصر حاضر این سرزمین  ها به ارمغان آورده است. این در حالی است که جامعه جهانی ، سازمان های بین المللی وحقوق بشر در اوج مدرنیسم، واپس گرایانه در مقابل این نسل کشی و خشونت ددمنشانه سکوت اختیار کرده اند .
قلعه آهنینی که امروز رژیم فتنه انگیز اسراییل و یا برخی از دوستان و اعوان شان که پدران معنوی و حامیان مالی تروریست های منطقه ای هستند و همانند حصاری به دور خویش کشیده اند به واقع همان (( اوهن البیوت )) است هم از این بابت که ابابیل مسلمین روزی بر سرشان باریدن خواهد گرفت و هم اژدهای هفت سر خشونت سیاهی که در منطقه رها ساخته اند در حال عصیان بوده و عنقریب دامن خودشان را خواهد گرفت ، لجام گسیختگی ،عطش خشونت ،قدرت وثروت آن ها را به مبدا ظهورشان بر خواهد گرداند. رژیمی که حتی در بین شهروندان دست چین شده خود نیز آپارتاید و تبعیض دینی و مذهبی را دامن می زند به یقین دچار اضمحلال و فروپاشی درون خواهد شد . اتفاقی که به باور ما هم اکنون شمارش  معکوس خویش را آغاز نموده است . واین ها همان کید و مکر خداوند در قبال شان خواهد بود! ((وَمَکَروا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُ الماکِرینَ))
در پایان از همه مردم شریف ایران ، آزادی خواهان و مسلمانان جهان دعوت می کنیم  تا در جهت حمایت از مردمان مظلوم و رنج دیده جهان اسلام بویژه مردم فلسطین و یمن و نیز حمایت همه جانبه از جهادگران عرصه دیپلماسی در راهپیمایی روز قدس شرکت و بار دیگر با حضور پر رنگ و پر شور خود حماسه عظیم خلق نمایند. 
حزب ندای ایرانیان

تیر ماه 1394