طی کنگره سوم با رای اعضای کنگره جناب اقای دکتر سید محمد صادق خرازی به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شدند

فعالیتهای تاسیسی و ایجادی

سوابق علمی

موقعیت تحصیلی

 • دانشجوی دکتری تاریخ وسیاست دانشگاه دورهام انگلستان
 • فوق لیسانس مطالعات خاورمیانه از دانشگاه نیویورک
 • لیسانس مدیریت از دانشگاه State university of New York

مدارک افتخاری

 • دکترای افتخاری از دانشگاه روابط بین الملل اکراین
 • دکترای افتخاری از دانشگاه روسیه
 • دکتری افتخاری از دانشگاه دولتی بیشکک قزاقستان
 • دکتری افتخاری از دانشگاه اوشی

تالیفات

 • ترجمه کتاب قلب اسلام نوشته دکتر نصر 2006
 • گردآوری مجموعه نظرات آسیا درباره گفت وگوی تمدنها 2004
 • گردآوری مجموعه اسناد امریکا
 • نظارت بر کتاب فرهنگ رجال و خاندان های معاصر عراق
 • نظارت بر کتاب فرهنگ رجال معاصر قطر
 • نظارت بر کتاب فرهنگ رجال بحرین
 • نظارت بر کتاب فرهنگ رجال عراق
 • نظارت بر کتاب سرود اهل بخارا
 • کتاب الانساب المشجره

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 معاونین دبیرکل